Sörmon

På Sörmons naturreservat strax väster om Karlstad kan du se hur is, vatten och vind har skapat intressanta markformer i naturen. Bland de kilometerlånga sandryggarna finns gott om stigar och informationstavlor. I området trivs de mycket ovanliga sandödlorna.

Närbild på cypresslummer. 

Cypresslummer. Foto: Sven-Åke Berglind.

Naturreservatet Sörmon förvaltas av Karlstad kommun.

Mer information om reservatet finns på Karlstad kommuns webbplats Länk till annan webbplats..

Närbild på sandödla, hona, som sitter på en hand. 

Sandödla, hona. Foto: Sven-Åke Berglind.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att:

  • skada vegetation t ex genom lavtäkt eller genom att bryta grenar av vare sig friska, skadade eller döda träd och buskar
  • göra upp eld
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • framföra bil eller terränggående motorfordon annat än på upplåtna och skyltade vägar och parkeringsplatser
  • släppa hund lös annat än i samband med tillåten jakt
  • rida annat än på särskilt anvisade vägar och stigar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1985

Storlek: 500 hektar

Markägare: Karlstads kommun

Förvaltare: Karlstads kommun