Sörmon

På Sörmons naturreservat strax väster om Karlstad kan du se hur is, vatten och vind har skapat intressanta markformer i naturen. Bland de kilometerlånga sandryggarna finns gott om stigar och informationstavlor. I området trivs de mycket ovanliga sandödlorna.

Visar naturreservatsskylt

Naturreservatet Sörmon förvaltas av Karlstad kommun.

Mer information om reservatet finns på Karlstad kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att:

  • skada vegetation t ex genom lavtäkt eller genom att bryta grenar av vare sig friska, skadade eller döda träd och buskar
  • göra upp eld
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • framföra bil eller terränggående motorfordon annat än på upplåtna och skyltade vägar och parkeringsplatser
  • släppa hund lös annat än i samband med tillåten jakt
  • rida annat än på särskilt anvisade vägar och stigar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1985

Storlek: 500 hektar

Markägare: Karlstads kommun

Förvaltare: Karlstads kommun