Rustad strandskog

Vid naturreservatet Rustad strandskog väster om Karlstad finns växt- och djurarter som gynnas av det fuktiga klimatet i lövskogen. Här trivs den sällsynta busken Daggvide liksom flera andra ovanliga svampar, insekter och mossor.

Visar naturreservatsskylt

Rustad strandskog är ett kommunalt naturreservat.

Mer information om reservatet finns på Karlstad kommuns webbplats Länk till annan webbplats..

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar är det inte tillåtet att:

 • Fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen.
 • Skada eller föra bort döda träd och vindfällen.
 • Gräva upp gräs och örter, plocka mossor, lavar eller svampar. Undantag: Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla ryggradslösa djur samt bon, ägg eller individer av andra djurgrupper med undantag för markägarens jaktförvaltning.
 • Cykla annat än på den iordningställda stigen.
 • Göra upp eld.
 • Anordna läger, sätta upp orienteringstavlor eller snitslade spår.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 4,8 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Karlstads kommun