Ritamäki Nord

Reservatet bildades för att bevara och vårda delar av ett ålderdomligt odlingslandskap med tillhörande barrskog.

Person som vandrar på led.

Vandringsled. Foto Ingrid Granberg Wirtberg.

Reservatets södra gräns delas med Ritamäki naturreservat.

Anordningar

Parkering delas med naturreservatet Ritamäki liksom led, torrtoalett, rastplats och sommarkafé.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • göra upp eld annat än på iordningställd eldplats,
 • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd samt torra grenar i skogsområdet,
 • plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar eller trädsvampar,
 • medföra ej kopplad hund,
 • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att
 • utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Efter beslut 2016-03-15 är det dessutom förbjudet att:

 • bedriva någon form av skogsbruk samt att ta bort eller
  upparbeta dött träd eller vindfälle.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 4,2 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län