Råda stormosse

Mossekomplex med rikt fågelliv.

Råda stormosse.

Vy Råda stormosse.

Råda stormosse är ett stort mossekomplex dominerat av en excentrisk mosse. Mossen är en välutvecklad gölmosse med nästan 200 gölar där flera av gölarna nästan når ner till myrens botten på fem meters djup. Vidare förekommer en koncentrisk mosse, sumpskog och ett topogent kärr i komplexet. Området har ett rikt fågelliv.

Djur och växter

Mossekomplexet är viktigt för många fåglar, bl.a. för trana, ljungpipare, smålom, grönbena och orre.

Vattenblänk.

Vattenblänk.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • framföra motordrivet fordon,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur,
  • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur,

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra tävlings-, läger- eller turistverksamhet eller liknande,

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: Ca 336 hektar

Markägare: Staten

Förvaltere: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text