Niklasdals lövskog

Niklasdals lövskog är ett naturreservat på Arnön utanför Väse. Här finns stora naturvärden eftersom lövskogen är gynnsam för ovanliga växter och djur. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser, grillplats och informationstavla.

Visar naturreservatsskylt

Niklasdals lövskog är ett kommunalt naturreservat.

Mer information om reservatet finns på Karlstad kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar är det inte tillåtet att:

 • Fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen.
 • Skada eller föra bort döda träd och vindfällen.
 • Gräva upp gräs och örter, plocka mossor, lavar eller svampar. Undantag: Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla ryggradslösa djur samt bon, ägg eller individer av andra djurgrupper med undantag för markägarens jaktförvaltning.
 • cykla
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Anordna läger, sätta upp orienteringstavlor eller snitslade spår.
 • Rida

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 12 Hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Karlstads kommun