Niklasdals lövskog

Niklasdals lövskog är ett naturreservat på Arnön utanför Väse. Här finns stora naturvärden eftersom lövskogen är gynnsam för ovanliga växter och djur. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser, grillplats och informationstavla.

Visar naturreservatsskylt

Niklasdals lövskog är ett kommunalt naturreservat.

Mer information om reservatet finns på Karlstad kommuns webbplats Länk till annan webbplats..

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar är det inte tillåtet att:

 • Fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen.
 • Skada eller föra bort döda träd och vindfällen.
 • Gräva upp gräs och örter, plocka mossor, lavar eller svampar. Undantag: Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla ryggradslösa djur samt bon, ägg eller individer av andra djurgrupper med undantag för markägarens jaktförvaltning.
 • cykla
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Anordna läger, sätta upp orienteringstavlor eller snitslade spår.
 • Rida

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 12 Hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Karlstads kommun