Mana-Örbäcken

Lättillgängligt och stadsnära naturreservat.

Vandrare på väg genom vacker dalgång intill stilla vattendrag.

Vandringsled i naturreservatet Mana-Örbäcken. Foto Per Eriksson.

Mitt i centrala Hagfors ligger ett kommunlt reservat med syfte att bevara naturvärden och underlätta för friluftslivet.

Naturreservatet Tallmon förvaltas av Hagfors kommun.

Information om Mana-Örbäcken via Hagfors.se Länk till annan webbplats.

Undantag från eldninsgförbud Pdf, 46.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • framföra motorfordon på annat än befintlig bilväg fram till anvisad parkeringsplats,
 • parkera på annat än anvisad parkeringsplats,
 • tälta, ställa upp husvagn eller dylikt,
 • sätta ut orienteringskontroller, snitsla banor, anordna tipspromenad och dylikt annat än tillfälligt (högst en månad) i samband med organiserad friluftslivsverksarnhet,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära fågelbon eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • rida,
 • medföra hund som inte är kopplad,
 • plocka eller skada vedsvampar, mossor och lavar eller samla in insekter med fällor som dödar,
 • göra upp eld,
 • förstöra eller skada fast föremål.

Utan tillstånd från Hagfors kommun är det förbjudet att:

 • sätta upp skyltar eller annan anordning för information, förbud eller liknande ändamål.

Undantag från föreskrifterna:

 • användande av engångsgrill,
 • färd med snöskoter på väl snötäckt mark längs skoterled som markerats enligt svensk standard.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Skoterled Skoterled
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 25 hektar

Markägare: Hagfors kommun

Förvaltare: Hagfors kommun

Rubrik

Text