Kilsravinerna

På sommaren är miljön lummig med hög luftfuktighet och frodig växtlighet. Det finns flera stigar att utforska och en vandringsled som går mellan Skutberget och Nilsby.

Visar naturreservatsskylt

Kilsravinerna är ett kommunalt naturreservat, Kils kommun.

Information om reservatet via Kil.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i reservatet förbjudet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • Gräva upp, plocka eller skada växter, lavar och mossor med undantag av bär och svamp för matbehov
 • Fånga eller insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • Göra upp eld
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa djurlivet
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • Utan kommunens tillstånd anordna tävlingar
 • Utan kommunens tillstånd framföra motordrivet fordon
 • Utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet

Förbud mot att framföra motordrivet fordon utgör ej något hinder för arrendatorn att utföra skötsel inom skötselområde 3.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 43 hektar

Markägare: Kils kommun

Förvaltare: Kils kommun

Hitta hit

Naturreservatet ligger strax söder om Kils tätort. Kommer du till fots kan du följa Skutbergsleden från Ishallen vid Sannerudsvallen i Kil eller från Skutberget i Karlstads kommun. Kommer du med bil kan du parkera på en av de två parkeringsfickor som finns vid riksväg 61.