Hovfjället

I naturreservatet Hovfjället samsas målsättningarna att bevara och vårda värdefull natur med anläggningar för friluftsliv. Här finns vandringleder, spår för längdskidåkning och backar för utförsåkning.

Tjäder. Foto: Fredrik Wilde

Tjäder. Foto Fredrik Wilde.

Naturen på Hovfjället varierar med hur högt upp på berget du befinner dig. Högst upp finner du ljungbevuxna hällmarker med vindpinade, knotiga tallar. Längre ner i sluttningarna övergår skogen till högrest granskog. Känslan av vildmark är påtaglig och förstärks av alla små tjärnar och myrar som ligger spridda i skogen.

Områdets mest urskogslika skog finns vid Vargmossen. Här växer resliga och smala "flaggstångsgranar" av fjällskogstyp tillsammans med tallar som är över 200 år gamla. Riktigt gammal skog finner du även vid Vadjebergen, Råkullsberget och i delar av Giljans dalgång. I den östra delen av reservatet karaktäriseras landskapet av förkastningar i form av stup och terrassliknande avsatser.

Delar av området ingår i EU:s ekologiska nätverk för skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Naturreservatet är en fristad för många arter som är beroende av gammal, orörd skog för sin överlevnad. Har du tur kan du få se typiska vildmarksfåglar som tjäder, orre, pärluggla, spillkråka och tretåig hackspett. Ett gammalt björnide visar att det har funnits björn i området. Det finns gott om bärmarker.

Entréanordning vid Hovfjället

Anordningar

I reservatet finns ett ledsystem med cirka 25 km vandringsleder. Fyra vandringsleder är namnskyltade rundor. Alla rundorna har start och mål vid Hovfjällstoppens besöksentré.

Torprundan, 3,7 km, medel. Torprundan börjar med en backe upp mot Hovfjällets topp. Högst upp på berget, i skidbacken, finns ett utsiktstorn med milsvid utsikt. Halvvägs på Torprundan ligger raststugan Bondfugestorp, där du kan grilla vid eldstaden. Torprundan har en genväg om du vill gå en kortare tur. Längs Torprundan finns skyltar om natur och kultur.
http://varmlandsleder.se/vandringsleder/torprundan-hovfjaellet/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råkullsrundan, 8 km, svår. Råkullsrundan passerar Hovfjällets topp med utsiktstornet. Därefter fortsätter vandringsleden söderut genom gammal naturskog. Vid Råkullsberget har du Hovfjällets finaste utsiktsplats. Rastplatser finns vid Baggtjärn, Råkullstjärn och Bondfugestorp. http://varmlandsleder.se/vandringsleder/raakullsrundan-hovfjaellet/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Björnåsrundan, 9 km, svår. Björnåsrundan tar dig igenom ett variationsrikt landskap i den östra delen av reservatet. Från Björnåsen är det fin utsikt. Rastplatser finns vid Björnåsen och Dammen. Leden följer bäcken Giljan som svämmar över vid snösmältningen och även regniga perioder under sommaren. Undvik denna led om det är blött i markerna.

Hovfjällsrundan, 12 km, svår. Hovfjällsrundan tar dig runt hela naturreservatet. Du får se fina utsikter från Björnåsen i den östra delen. Vid Vadjebergen går leden genom en trolsk gammelskog, där vissa partier är mycket branta. Rastplatser finns vid Björnåsen, Råkullstjärn och Bondfugestorp. http://varmlandsleder.se/vandringsleder/hovfjaellsrundan/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under skidsäsongen finns 20 km preparerade längdskidspår i naturreservatet. Spåren utgår från spårcentralen nära Ensammentjärn. Skidanläggningen för utförsåkning har 15 nedfarter och sex liftar.
http://www.hovfjallet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En skoterled går från reservatets norra gräns och mot skidanläggningen vid Hovfjällstoppen.

Fikastund vid tjärnen.

Utsikt från rastplatsen vid Råkullstjärnen. Foto Johan Bohlin.

Utsikt från Björnåsen, Övre Brocken

Utsikt från Björnåsen, Övre Brocken

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • tälta eller ställa upp husvagn/husbil annat än på plats som upplåtits för ändamålet,
 • göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningställts och anvisats eller om totalt eldningsförbud utfärdas,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • gräva upp eller plocka växter,
 • störa djurlivet,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg,
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur. Undantag endast i samband med tillåten jakt.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Skidled Skidled
 • Skoterled Skoterled
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1969, reviderat 1983

Storlek: 1400 hektar

Markägare: Privat, Staten, Bolag och Torsby kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län