Hösås

Askarna i Hösås hör till de nordligaste förekomsterna i Skandinavien.

Skir vårgrönska i askskog.

Vandringsled i gles askskog. Foto: Gunnar Lagerkvist.

Naturreservatet Hösås hyser ett av Värmlands få askbestånd. Asken är speciell på flera sätt, dels är det en art som kräver goda näringsförhållanden och erbjuder många andra organismer ett livsutrymme. Exempel på detta är lavar, mossor, svampar, insekter och landsnäckor.

Asken är även ett kulturellt viktigt träd. Asken har använts som foder till djuren genom lövtäkt, så kallad hamling. De insamlade grenarna torkades med löven på. Resterna av en jätteask, det så kallade askmonumentet, är placerade just norr om reservatsgränsen.

Reservatet bildades för att bevara askbeståndet och de växtsamhällen som finns i området samt att främja naturstudier och friluftsliv för allmänheten.

Växter

Den djupa, mullrika jorden i reservatet gynnar inte bara asken utan även den lundartade floran med trolldruva, dvärghäxört, ormbär, stenbär och ekorrbär. På våren kan man njuta av den magnifika vårfloran då vitsippor och blåsippor blommar.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • tälta,
  • ställa upp husvagn,
  • parkera annat än på särskilt anvisad plats,
  • göra upp eld,
  • fälla träd eller buskar eller på annat sätt skada skogsvegetationen, inklusive torrträd och fallna träd,
  • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller svampar,
  • medföra hund som inte hålls koppad.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1968

Storlek: 2 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text