Hästskoholmen

Hästskoholmen erbjuder en omväxlande natur med älvstränder, parkmiljö, lövlund och tallhed. Genom ön löper en stig till norra änden och i sydväst finns en badplats och grillplatser. I öster går Klarälvsbanan förbi med utsikt över älven och reservatet.

Vy ut över vattnet, kantad av lövträd. 

Hästskoholmen är ett kommunalt naturreservat, Munkfors kommun.

Information om reservatet hittar du på Munkfors kommuns webbplats.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:
• framföra fordon
• rida eller tält
• medföra okopplad hund eller annat husdjur
• elda annat än på anvisad plats
• störa djurlivet
• lämna avfall
• skada levande eller döda träd, buskar eller annan vegetation
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller jämförlig anordning
• anordna tävlingar

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007.
Storlek: 2 ha
Markägare: Munkfors kommun

Förvaltare: Munkfors kommun