Getgarsudde

Hällmarkerna och strandvallarna vid Getgarsudde är ett fint resmål för den som vill njuta av Vänerns stränder utan att behöva åka båt.

Blommor på stenig strand.

Vänerstrand. Foto: Mikael Solebris.

Reservatets yttre delar karaktäriseras av omfattande klapperstensfält och serier av strandvallar. Södra, östra och nordöstra stranden består av hällmarker med vindpinad skogsvegetation. Norra stranden, Sandviken, är till största delen vassbevuxen. Reservatsområdets västra del utgörs av varierade skogsbe­stånd. Terrängen är här starkt bruten med bergryggar och dal­stråk och växlar mellan magra och bördiga områden.

Reservatet bildades för att bevara ett attraktivt avsnitt av Vänerkusten i oförändrat skick samt att bevara områdets intressanta ytformer och strandvegetation. Området ingår i Natura 2000-området Värmlandsskärgården som ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Håll utkik efter fiskgjuse och havsörn som ofta syns jaga omkring udden. I området förekommer även många av Vänerns typiska sjöfåglar som grågås, småskrake och storlom. Strändernas klapperstenar och mäktiga klippformationer är en utmaning för den som väljer att ”hoppa från sten till sten”.

Strandkant, klipperstrand vid Getgarsudde. En person som sitter ner och blickar ut med en kikare. 

Anordningar

I naturreservatet finns en ca 2,5 km lång markerad led. Vandringsleden är relativt kuperad och får betecknas som medelsvår. Det är inte möjligt att ta med barnvagn på slingan. 

Varning för fallande träd

Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i naturreservatet, särskilt när det blåser.

Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp
är det för närvarande många granar som står och dör i naturreservatet. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst.

Vi tar bort de allra farligaste träden vid rastplatser och leder efter hand. Vänligen respektera eventuella avspärrningar.

Caution! Falling trees

Beware of standing dead trees in the area, especially when it is windy. Dangerous trees close to hiking trails and rest areas will be removed gradually.

Achtung! Fallenden Bäume

Hüten Sie sich vor stehende tote Bäume in der Umgebung, besonders wenn es windig ist. Gefährliche Bäume in der Nähe von Wanderwegen und Rastplätzen werden nach und nach entfernt.

Enstaka tallar växer i de kantiga klipporna. Nedanför branten anas en båt.

Båt förankrad nedanför klipporna. Foto Gunnar Lagerkvist.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • störa djurlivet genom närgången fotografering eller långvarig vistelse vid fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,
 • medföra ej kopplad hund,
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisade och iordningställda platser,
 • framföra motordrivet fordon,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, träd och buskar,
 • skada klapperstensfält eller vallar eller frakta bort sten,
 • tälta eller förtöja båt mer än ett dygn i sträck,
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller liknande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1977

Storlek: 22 ha

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län