Getgarsudde

Hällmarkerna och strandvallarna vid Getgars udde är ett fint resmål för den som vill njuta av Vänerns stränder utan att behöva åka båt.

Blommor på stenig strand.

Vänerstrand. Foto: Mikael Solebris.

Reservatets yttre delar karaktäriseras av omfattande klapperstensfält och serier av strandvallar. Södra, östra och nordöstra stranden består av hällmarker med vindpinad skogsvegetation. Norra stranden, Sandviken, är till största delen vassbevuxen. Reservatsområdets västra del utgörs av varierade skogsbe­stånd. Terrängen är här starkt bruten med bergryggar och dal­stråk och växlar mellan magra och bördiga områden.

Reservatet bildades för att bevara ett attraktivt avsnitt av Vänerkusten i oförändrat skick samt att bevara områdets intressanta ytformer och strandvegetation. Området ingår i Natura 2000-området Värmlandsskärgården som ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Enstaka tallar växer i de kantiga klipporna. Nedanför branten anas en båt.

Båt förankrad nedanför klipporna. Foto Gunnar Lagerkvist.

Anordningar

I naturreservatet finns en ca 2,5 km lång markerad led.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • störa djurlivet genom närgången fotografering eller långvarig vistelse vid fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,
 • medföra ej kopplad hund,
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisade och iordningställda platser,
 • framföra motordrivet fordon,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, träd och buskar,
 • skada klapperstensfält eller vallar eller frakta bort sten,
 • tälta eller förtöja båt mer än ett dygn i sträck,
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller liknande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1977

Storlek: 22 ha

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text