Dundern

Här kan man uppleva vildmark, torplämningar och sällsynta fågelarter.

Gles granskog med blånande höjder i bakgrunden.

Landskapet vid Dundern. Foto Johanna Malmgren.

För den som söker vildmarkens tystnad och gamla skogar är Dundern verkligen ett område att besöka. Över i stort sett hela det 237 hektar stora ”bergsområdet” står gammal värmländsk granskog. Här kan du stöta på såväl tretåig hackspett som lavskrika, gråspett, eller kanske en majestätisk tjädertupp. Bland växterna är det framför allt lavar och svampar på de gamla träden som gör området värdefullt. Långt broktagel, norsk näverlav, lunglav och doftskinn är bara några av de ovanliga arter som trivs i den gamla granskogen.

Namnet är en kvarleva från vårt skogsfinska kulturarv. Det kommer antagligen från ordet ”tunturi” eller ”tondri” som betyder berg.

Som en extra krydda finns lämningar efter tre gamla torp – Andreastorpet, Dundern och Filpustorpet. De små resterna av öppen ängsmark är en härlig kontrast till den mörka granskogen. Dundern är sedan länge känt som ett vilt område med dåligt rykte. Det spökar styggt på Dundern, sägs det. De torpare som slog sig ned här ska enligt sägnen inte ha fått ro för alla spöken, tomtar och troll.

Delar av naturreservatet ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Anordningar

Vid parkeringen finns en informationstavla. Från parkeringen går också en markerad vandringsled i en rundslinga som passerar områdets tre torplämningar. Tur och retur parkeringen är slingan ca 2,5 km. Terrängen är ganska kuperad. Vid de tre torplämningarna finns information om torpens historia.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
  • framföra fordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 273 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län