Byamossarna

Här kan man få uppleva känslan av ödslig vildmark. Har man tur kan man höra orrtuppar spela under sen vinter och vår.

Tjärn

Vy över tjärn. Foto: Anita Andersson.

Naturreservatet Byamossarna bildades för att bevara ett stort område med en mosaik av skog och myrar, men också för att göra området tillgängligt för friluftsliv.

Ett större område ger sällsynta och hotade arter bättre möjlighet att överleva på sikt och flera av de arter som finns i reservatet är t ex beroende av en hög och jämn luftfuktighet. Andra arter gynnas av den döda veden. I området finns bl.a. grova brandstubbar av tall med spår efter flera bränder s.k. brandljud. Brandljud finns främst på tallar som tack vare sin tjocka bark kan överleva bränder.

En del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Reservatets högsta beskyddare är H.K.H Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia.

Hertigparets vandringsled
En ca 3,5 km lång vandringsled går från parkeringen runt Stenstjärnet. Vid tjärnen finns en vackert belägen rastplats. Från parkeringen är det 400 meter till rastplatsen.

Leden är en del av gåvan från Länsstyrelsen Värmland i samband med H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofias giftermål den 13 juni 2015 och heter därmed ”Hertigparets vandringsled”.

Vintertid går dessutom flera skidspår i området och det är tillåtet att åka skoter på markerade skoterleder.

Fågel i tjärn.

Smålom är Värmlands landskapsfågel. Foto: Hans Ring.

Djur- och växter

Vid tjärnarna häckar smålom, gräsand och knipa och ute på myrarna letar ljungpipare, storspov och trana efter föda.

Karaktärsväxter för Byamossarna är bl.a. rosling, dvärgbjörk, tuvsäv och vitag. Rosling är en liten buske med vintergröna blad och rosa blommor.

Rosablommande växt.

Rosling blommar i maj och början av juni. Foto: Anita Andersson

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor/musslor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
    bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • framföra motordrivna fordon, exempelvis traktor, snöskoter (utanför skoterleder) och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
  • medföra ej kopplad hund,
  • för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: knappt 723 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län