Allemansrätt

Sex personer sitter vid grillplats nere vid strandkant.

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

I övrigt gäller allemansrättens grundregel att visa hänsyn och inte störa eller förstöra. Att med flit hindra, försvåra och störa jakt eller fiske är förbjudet. Likaså är det förbjudet att avsiktligt störa villebråd. Att nyttja naturen på vanligt sätt för rekreation till exempel för svamp- eller bärplockning räknas dock inte som störande.

Allemansrätten ger dig en fantastisk möjlighet att till exempel gå, springa, cykla, rida och åka skidor i naturen. Men du får inte göra det hur som helst. Du måste alltid visa hänsyn till djur, natur och andra människor.

Mark och tomt
Du får röra dig på annans mark utan att fråga om lov men du får inte passera över någons privata tomt. En tomt är området närmast ett hus där det bor någon. Det behöver inte finnas staket runt en tomt. Du får inte vistas på en åker eller äng med nysådd, växande gröda eller andra känsliga planteringar.

Känsliga perioder
På våren och hösten är stigarna ofta mjuka, blöta och leriga. Då ska du inte cykla på dem och även när du går eller springer behöver du ta det lugnt för att inte skada underlaget. Var extra försiktigt under försommaren, eftersom fåglarna häckar och djurlivet är känsligt.

Grupper
Om ni är många som gör samma sak –  fråga markägaren om lov och tänk på att ni tillsammans kan skada naturen.

 Tänk på det här:

 • Gå inte på åkrar med nysådd eller växande gröda.
 • Gå inte över någons privata tomt.
 • Var extra varsam när stigarna är mjuka.
 • Var försiktig under försommaren när fåglar häckar.
 • Fråga alltid markägaren om lov och var extra försiktig om ni är många som gör samma sak.

I skyddade områden som exempelvis en nationalpark eller ett naturreservat gäller särskilda bestämmelser. På skyltar i området och på Länsstyrelsens webbplats kan du läsa om vad som gäller på den plats som du vill besöka. Det är olika regler för varje skyddat område.

Nationalpark
Nationalparkerna har starkast skydd och ägs alltid av staten. I Sverige finns 29 nationalparker men ingen av dem ligger i Värmlands län. I Vänern finns däremot nationalparken Djurö skärgård (Länsstyrelsen Västra Götaland) som består av ett trettiotal öar och skär. Med dess klapperstenstränder, rika fågelliv, dovhjortar, fiskgjusar och den öppna betesmarken på ön Djurö utgör den ett unikt inslag i Vänern.

Naturreservat
Naturreservat kan skapas för att skydda en särskild art eller livsmiljö eller enbart för friluftsliv och naturupplevelser. Inom naturreservat kan beslut ändras, det görs inte i en nationalpark. Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om bildandet av naturreservat.

Naturreservat i Värmlands län

Fler skyddsformer
Andra aktuella skyddsformer är till exempel Natura 2000, Kulturreservat, djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.

 Tänk på det här:

 • Ta reda på vad som gäller i det naturreservat som du vill besöka.
 • Särskilda regler gäller för cykling och ridning i skyddade områden.
 • Du får oftast inte plocka blommor i naturreservat.

All nedskräpning är förbjuden. Nedskräpningen har många negativa konsekvenser för djur och natur och nedbrytningstiden är ofta lång.

Soptunnor
Om det finns soptunnor kan du slänga ditt skräp där. Om soptunnan är full är det bättre att du tar med soporna hem annars är risken stor att vinden, fåglar eller andra djur sprider skräpet. Av samma anledning ska locket på soptunnan alltid vara på.

Om nöden kallar
Gör en grop om du måste uträtta dina behov. Toalettpapper ska grävas ner eller eldas upp (om det inte är eldningsförbud), så att det inte blåser omkring i naturen.

Konsekvenser av skräp i naturen
Stora mängder plast flyter runt i våra hav. Sjöfåglar och marina däggdjur trasslar in sig i fiskelinor och plast eller tror att det är mat. När djur äter plast kan de hindras i sin tillväxt, förgiftas och i värsta fall dö.  Djur på land kan också skadas av skräp. Bland annat får kor i sig aluminiumsplitter genom fodret. Det hamnar där när metallburkar strimlas sönder vid skörden. Glassplitter och andra vassa föremål ställer också till stor skada.

Tänk på det här:

 • Släng ditt skräp i soptunna eller ta med det hem.
 • Se till att ditt skräp inte riskerar att flyga omkring eller att djur kan sprida det.
 • Gräv en grop om du måste uträtta dina behov. Toalettpapper ska grävas ner eller eldas upp.

Du får elda för att tillaga mat eller värma dig men det är viktigt att du väljer en plats där det inte finns någon risk att elden sprider sig eller skadar naturen.

Eldplatser
Välj i första hand en plats där det redan finns iordningställda eldstäder. Elda aldrig på̊ klippor – berget kan spricka av värme och elda aldrig om det finns risk för brand. I nationalparker och naturreservat gäller oftast särskilda regler.

Släckning
För att inte riskera att elden sprider sig i efterhand behöver du vara noggrann med att den är ordentligt släckt när du lämnar din eldplats. Förbered gärna din släckning med hink och vatten.

Bränsle
Behöver du bränsle till elden går det bra att plocka lösa grenar och kvistar från marken, men bryt inte av något från växande träd och buskar.

Eldningsförbud
Om det är hög brandrisk kan det utfärdas eldningsförbud. Länsstyrelsen kan fatta beslut om två nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud och skärpt eldningsförbud.

Tänk på det här:

 • Välj en plats där elden inte riskerar att sprida sig.
 • Elda helst i eldstäder.
 • Elda aldrig på klippor.
 • I nationalparker och naturreservat gäller ofta särskilda regler.
 • Bryt aldrig grenar från växande träd eller buskar.
 • Kolla upp så att det inte råder eldningsförbud.

Samhälle - Krisberedskap - Eldningsförbud (se om aktuellt eldningsförbud)

Tänk på att du inte får köra med fordon i terräng och att bullret från exempelvis en fyrhjuling kan störa både människor och djur. När du cyklar i naturen är det viktigt att du visar hänsyn och inte förstör mark och växter.

Cykling
Att cykla på enskilda vägar, stigar och i mountainbikespår är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Det går bra att cykla fritt i naturen om det görs på ett skonsamt sätt. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.

När du cyklar i närheten av ett hus är det viktigt att visa hänsyn. Du får inte cykla över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra känsliga områden. Det är heller inte tillåtet att arrangera terrängcykling i grupp utan att ha frågat markägaren om lov.

Cyklar med motor går att köra på vägar och cykelbanor men inte på stigar eller fritt i terrängen.

I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet eller bara tillåtet på vissa leder.

Terrängkörning
All terrängkörning med fordon är förbjudet. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla. Motordrivna fordon i naturen leder till skador på mark och växter och kan även störa djur och människor. Om du ska parkera ditt fordon kan du göra det precis intill vägen om du inte skadar marken, stör markägaren eller står i vägen.

Vad är terräng?
All naturmark utanför vägar till exempel skogsmark, kalfjäll, våtmarker, stränder, hedar, parker, åkrar och ängar räknas som terräng. Det gäller även stigar, vandringsleder, motionsspår och leder eller som skapats i terrängen vid till exempel skogsbruk.

Vad räknas som motorfordon?
Motordrivna fordon är alla slags fordon som drivs med motor till exempel bilar, motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder, snöskotrar, traktorer och andra motorredskap. Det gäller även om dessa fordon drivs med el.

Tänk på det här:

 • Det är förbjudet att köra med motordrivet fordon i terräng.
 • Parkera ditt fordon så att du inte skadar marken, står i vägen eller stör.
 • Var försiktig när du cyklar på stigar så att du inte skrämmer människor och djur.
 • Fråga markägaren om lov om ni är många som vill cykla i naturen.

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt, utom vid en tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud för att skydda fåglar eller sälar. Hur länge du får stanna beror på situationen. Här gäller samma regler som för camping.

Bad
Om en brygga ligger utanför en tomt är det tillåtet att tillfälligt förtöja din båt eller bada där, så länge du inte stör eller hindrar ägaren.

Båt, kanot och kajak
Du får paddla kajak/kanot och färdas med båt på havet, i sjöar och vattendrag. Enligt Sjölagen ska du som färdas på vatten visa hänsyn mot omgivningen. Som båtfarare ska du visa gott ”sjömanskap” och känna till regler och föreskrifter som gäller för de vatten du färdas i. Det kan finnas särskilda förbud och begränsningar, exempelvis fartbegränsningar, tillträdesförbud och förbud mot förbränningsmotorer.

Vattenskoter och vattenskidor
Vattenskoter får köras på allmänna farleder. Länsstyrelsen kan besluta om ytterligare vattenskoterområden men i övriga vatten är de inte tillåtet att köra vattenskoter. Länsstyrelsen beslutar även om var det är tillåtet att åka vattenskidor.

Strandskydd
Generellt strandskydd gäller vid havet, alla insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder och att bevara goda livsvillkor för djur och växtliv.

Tänk på det här:

 • Stör inte markägare.
 • Kolla upp om det finns tillträdesförbud eller fartbegränsningar.
 • I vissa sjöar och vattendrag är det inte tillåtet att färdas i båt med förbränningsmotor.
 • Vattenskotrar får endast köras i vissa områden.

Det går bra att tälta något eller några dygn så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. För husvagn och husbil gäller fler begränsningar.

Tält
Om ni är många som ska tälta eller om du är nära en bostad behöver du be markägaren om lov. Tänk på att inte tälta på ömtåligt underlag eller på mark som används för jordbruk eller planteringar.

Camping i skyddade områden
Om du befinner dig i en nationalpark eller ett naturreservat gäller särskilda regler. Ibland kan det vara tältförbud i hela området. Det finns anslagstavlor i området som visar vad som gäller.

Husvagn och husbil
Om du har husvagn eller husbil är kraven större. Det är inte tillåtet att köra i naturen överhuvudtaget. Du måste hålla dig på vägen enligt terrängkörningslagen.

Rastplatser
Väljer du att övernatta på en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar på vardagar och något längre tid under helger.

Tänk på det här:

 • Stör inte markägare när du tältar.
 • Tälta inte på ömtålig mark, planteringar eller odlingar.
 • Kolla upp vad som gäller i nationalparker eller naturreservat.
 • Om ni är många eller om du vill tälta många nätter eller nära boningshus behöver du be markägaren om lov.
 • Du får inte köra i terräng med husbil eller husvagn.
 • Övernattning på rastplatser är oftast begränsat till 24 timmar.


Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten utan regleras i jaktlagen och fiskelagen. Allemansrätten har ändå stor betydelse för både jakten och fritidsfisket i och med att de hör till våra vanligaste fritidsaktiviteter.

Fiske
Fiskekort och fiskeplatser
Du behöver ofta ett speciellt fiskekort för att få fiska i sjöar och vattendrag. Ta alltid reda på vad som gäller innan du beger dig ut på en fisketur. Det går ofta bra att fiska från privata stränder och bryggor, så länge de är tomma och inte ligger i anslutning till bostadshus. Tänk på att respektera den som äger platsen.

Fredade och fridlysta arter
När fiskarna leker på våren kan vissa arter vara fredade.  Med det menas att du under den perioden måste släppa tillbaka fisken direkt om du får en sån på kroken. Det kan också finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Några arter är helt fridlysta, till exempel mal, som du inte får ta upp alls.

Skräp
Håll koll på drag, linor och skräp under fisketuren. De hör inte hemma i naturen men är lätta att glömma kvar. Djur kan lätt fastna i skräpet och skada sig mycket allvarligt.

Lagar och regler
Fiskelagen (1993:787) Länk till annan webbplats.

Fiskeförordningen (1993:1097) Länk till annan webbplats.

Jakt
För att få jaga i Sverige behöver du ha statligt jaktkort. För att få licens för jaktvapen krävs godkänd jägarexamen. Du behöver även få tillåtelse av markägaren.

Det är inte förbjudet att vara i skogen när jakt pågår men man ska vara uppmärksam och visa hänsyn till jägarna. Att med flit hindra, försvåra och störa jakt är förbjudet.

Jaktförordningen (1987:905) Länk till annan webbplats.

 Tänk på det här:

 • Du kan behöva köpa fiskekort.
 • Du behöver tillåtelse från markägaren eller jakträttsinnehavaren för att få ta med vapen eller fångstredskap.
 • Det är förbjudet att störa jakt, fiske eller villebråd men du får vistas i skog och mark under pågående jakt.
 • På våren kan vissa fiskarter vara fredade.
 • Det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp och fridlysta fiskar ska alltid släppas tillbaka.
 • Ta med dig drag, linor och skräp hem.

Ta gärna med dig hunden i naturen men tänk på att du har strikt ansvar för din hund och att kraven på dig som hundägare är stora för att skydda däggdjur och fåglar.

Strikta regler under vår och sommar
Under tiden 1 mars – 20 augusti måste du ha strikt kontroll över din hund i all naturmark och även i parker. Hunden ska hållas högst några meter ifrån dig och helst vara kopplad. Syftet är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar.

Övriga årstider
Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet eller andra människor.

Kopplingstvång
I nationalparker och i stort sätt alla naturreservat gäller kopplingstvång.

Hundförbud
Hundförbud gäller ofta för lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats. Det är kommunen som beslutar om lokala hundförbud.

Tänk på det här:

 • 1 mars – 20 augusti måste hunden vara under strikt kontroll, helst kopplad.
 • Koppeltvång gäller i de flesta naturreservat.
 • Särskilda bestämmelser gäller oftast vid badplatser.
 • Ha alltid hunden under uppsikt så att den inte stör andra djur eller
  människor.

Växter, bär och svampar går bra att plocka men håll koll på vilka arter som är fridlysta där du är.

Vad får du plocka?
Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa växter är dock så sällsynta att de är fridlysta och får inte plockas.

Vad får du inte plocka?
Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd.

Nötter
Hasselnötter och andra nötter omfattas inte av allemansrätten och får inte plockas till skillnad från bär och svamp.

Svamp
Du får plocka alla sorters svampar förutom tryffel. Däremot finns det flertalet giftiga svampar i Sverige så du måste vara uppmärksam.

Kommersiell bärplockning
Att plocka bär är tillåtet enligt allemansrätten, även i stor skala och för försäljning. För att inga problem ska uppstå är det värdefullt att arrangören pratar med markägaren, länsstyrelsen och kommunen innan verksamheten startar.

Tänk på det här:

 • Plocka aldrig fridlysta växter
 • Ta aldrig något från växande träd eller buskar förutom nötter, bär och frukt.
 • Ta aldrig något från odlingar eller från någons tomt.
 • Ta aldrig hem fällda träd eller buskar.

Du får rida i naturen enligt allemansrätten. Men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Som ryttare behöver du därför visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Ridning på vägar
Normalt är det tillåtet att rida på enskilda vägar men det är endast tillåtet att rida på en enskild väg så länge inte vägen tar skada. Risken för skador minskar om du rider i mitten på vägen. Markägaren kan kräva skadestånd om vägen skadas av ridning eller travträning. Om ridningen orsakar stor skada kan markägaren få tillstånd av kommunen att sätta upp en skylt som förbjuder ridning.

Ridning i naturen
Du får rida fritt i naturen men inte över planteringar, tomter, åkermark eller på ömtåligt och mjukt underlag eller där du riskerar att skada marken. Rid inte heller på stubbåkrar/ängar om du inte frågat markägaren först. Många av Sveriges kommuner har förbjudit ridning i markerade motionsspår och preparerade skidspår.

Återkommande ridturer
Den som ansvarar för återkommande ridturer bör ha en kontinuerlig dialog med berörda markägare.

Hästspillning
Hästspillning är inte skadligt för naturen men i större mängder kan det bli ett problem för andra som går eller färdas längs vägen. Hoppa gärna av och ta undan din hästs spillning från stigar och vägar.

Skyddade områden
I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. Oftast kan du rida på markerade stigar eller leder, men inte utanför dessa. Det kan också vara ridförbud i hela området.

Tänk på det här:

 • Det är förbjudet att rida på planteringar och åkermark.
 • Rid mitt på vägen för att minska skador.
 • Prata med markägaren om ni gör återkommande ridturer.
 • Ta gärna undan hästspillning från stigar och vägar.
 • Kolla upp vad som gäller i motions-, skidspår, nationalparker och naturreservat.

Du får passera genom en grind eller över ett stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller.

Eget ansvar
Tänk på att du går in i en hage på egen risk och att det kan finnas nyfikna djur och kanske till och med en ilsken tjur. Mata inte djuren och kom ihåg att alltid stänga grinden efter dig!

Stängsel
En markägare får inte sätta upp ett stängsel som stänger ute människor från allemansrätten. Men du får aldrig ha sönder ett stängsel för att kunna passera.

Tänk på det här:

 • Du går in i en hage på egen risk
 • Glöm inte att stänga grinden efter dig.

Skyltar med texten ”Jakt pågår” eller liknande betyder inte att det är förbjudet att vara i skogen, men du ska vara medveten om att jakt pågår och visa hänsyn till jägarna.

Om du har med dig vapen eller fångstredskap i naturen krävs i de allra flesta fall att du har fått tillåtelse av markägaren eller jakträttsinnehavaren. Kontakta polisen för mer information om transport och övrig hantering av vapen.

Jaktförordningen (1987:905) Länk till annan webbplats.

Fiskeförordningen (1993:1097) Länk till annan webbplats.

Fiskelagen (1993:787) Länk till annan webbplats.

Du kan tillfälligt använda en brygga som ligger utanför en tomt. Om den som äger bryggan själv behöver använda bryggan måste du självklart flytta på dig.

Regler för fisket finns i Fiskelagen, Fiskeförordningen och i Fiskeriverkets författningssamling (FIFS). De innehåller en mängd bestämmelser, exempelvis om redskap för fritidsfisket. Havs- och vattenmyndigheten är den myndighet som har ansvar för frågor om fiske.

Svenska fiskeregler - Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Texten om allemansrätten är hämtad från Länsstyrelsen i Blekinges kampanjwebb Naturligtvis - Allemansrätten i Blekinge län:
naturligtvisblekinge.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats:
Naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Relaterat

Friluftsliv

Kontakt