Tallmon

Tallmon är ett tätortsnära skogsområde i direkt anslutning till Charlottenberg. Området har ett begränsat och eftersatt nätverk med stigar, vandringsleder och ett 2,5 km långt elljusspår.

Illustration av spillkråka i tall.

Spillkråka. Illustratör Mia Nerander.

Tallmon har höga naturvärden och en särpräglad topografi med såväl sandmo, raviner, branter som vattendrag. Tallmon domineras av sandiga hedmarker, jordarten består i en stor del av området av ren sand.

Naturreservatet Tallmon förvaltas av Eda kommun.

Information om Tallmon via Eda.selänk till annan webbplats

Föreskrifter

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 72,7 hektar

Förvaltare: Eda kommun