Hästskoholmen

Visar naturreservatsskylt

Hästskoholmen erbjuder en omväxlande natur med älvstränder, parkmiljö, lövlund och tallhed. Genom ön löper en stig till norra änden och i sydväst finns en badplats och grillplatser. I öster går Klarälvsbanan förbi med utsikt över älven och reservatet.

Hästskoholmen är ett kommunalt naturreservat, Munkfors kommun.

Information om reservatet hittar du på Munkfors kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:
• framföra fordon
• rida eller tält
• medföra okopplad hund eller annat husdjur
• elda annat än på anvisad plats
• störa djurlivet
• lämna avfall
• skada levande eller döda träd, buskar eller annan vegetation
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller jämförlig anordning
• anordna tävlingar

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2007.
Areal: 2 ha
Markägare: Munkfors kommun Förvaltare: Munkfors kommun