Sökresultat

 1. Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Om Länsstyrelsen Stockholm / Pressrum / Nyheter / Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 16.00 den 16 juni 2019. Förbudet gäller tillsvidare. There

  Senast ändrad: 2019-06-16

 2. Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Publiceringsdatum: 16 juni 2019 Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 16.00 den 16 juni 2019

  Senast ändrad: 2019-06-16

 3. Nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län

  Om Länsstyrelsen Stockholm / Pressrum / Nyheter / Nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län

  Länsstyrelsen har i dag fattat ett nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län. Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt

  Senast ändrad: 2018-08-20

 4. Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län

  Om Länsstyrelsen Stockholm / Pressrum / Nyheter / Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län

  Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med torsdagen den 21 juni

  Senast ändrad: 2018-06-21

 5. Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län

  Om Länsstyrelsen Stockholm / Pressrum / Nyheter / Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län

  Länsstyrelsen har i dag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med onsdagen den 15 augusti

  Senast ändrad: 2018-08-15

 6. Beslut om ändring i föreskrift om utökat eldningsförbud i Stockholms län 18-07-30.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Beslut om ändring i föreskrift om utökat eldningsförbud i Stockholms län 18-07-30.pdf

  11 10 stockholm@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm Beslut om ändring i föreskrift om utökat eldningsförbud i Stockholms län Beslut Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver med stöd av 2

  Senast ändrad: 2018-07-30

 7. Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus.pdf

  utomhus (eldningsförbud). 2 § För Stockholms län råder eldningsförbud utomhus när Länsstyrel- sen bedömer att hög brandrisk råder. Bedömningen av brandrisken görs utifrån prognosunder-lag som tillhandahålls

  Senast ändrad: 2018-07-23

 8. 01FS 2016 022 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus, Stockholms län.pdfPDF

  Länsstyrelsen / 01FS 2016 022 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus, Stockholms län.pdf

  utomhus (eldningsförbud). 2 § För Stockholms län råder eldningsförbud utomhus när Länsstyrel- sen bedömer att hög brandrisk råder. Bedömningen av brandrisken görs utifrån prognosunder-lag som tillhandahålls

  Senast ändrad: 2018-09-11

 9. 01FS 2019 043 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus, inom Stockholms län.pdfPDF

  Länsstyrelsen / 01FS 2019 043 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus, inom Stockholms län.pdf

  om förbud och restriktioner mot eldning utomhus, inom Stockholms län; Utkom från trycket den 19 juni 2019. beslutade den 13 juni 2019 (dnr 452-25897-2019). Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar, med stöd

  Senast ändrad: 2019-06-14

 10. 01FS 2012 072 Sundbybergs kommuns lokala föreskrifter för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i Sundbybergs kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 22 okt 2012, § 353.pdfPDF

  Länsstyrelsen / 01FS 2012 072 Sundbybergs kommuns lokala föreskrifter för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i Sundbybergs kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 22 okt 2012, § 353.pdf

  Stockholms läns författningssamling Utgivare Elanders, Sthlm Karin Bergh, Länsstyrelsen i Stockholms län ISSN 0347-1632 Sundbybergs kommun 01FS 2012:72 Sundbybergs kommuns lokala föreskrifter

  Senast ändrad: 2018-10-10