Välj att sluta – En telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer. Verksamhetsåret 2021

"Välj att sluta" är en telefonlinje för vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med telefonlinjen är att motivera och vägleda personer som utövar våld att söka behandling för att de ska upphöra med våldet. Även yrkesverksamma som möter målgruppen, våldsutsatta, närstående och allmänheten kan ringa och få stöd. I denna rapport kan du läsa om resultaten och slutsatserna av projektet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=138&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss