Rapportera främmande arter i vår kustmiljö

Efterlysning! Har du sett en krabba i Stockholms skärgård eller något annat djur eller en växt som verkar främmande i vår kustmiljö? Vissa främmande arter blir invasiva och kan orsaka allvarlig skada på ekosystem eller sprida sjukdomar. I detta faktablad kan du läsa om hur du ska rapportera fynd av främmande arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Invasiva arter
  • Skärgård
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=180&context=39