Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Minoritetspolitikens utveckling år 2021

Länsstyrelsen och Sametinget har regeringens uppdrag att följa upp minoritetspolitikens utveckling årligen. Denna rapport syftar till att ge en samlad bild av utvecklingen under 2021. Det övergripande målet för minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. I rapporten konstateras att målet är långt ifrån uppnått och att coronapandemin begränsat utvecklingen inom politikområdet. En rad insatser har ändå kunnat genomföras på kommunal och regional nivå. Flera myndigheters minoritetspolitiska uppdrag och insatser har också fått genomslag i kommunerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Nationella minoriteter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=136&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss