Lotsen – ett analysstöd för Stockholmsenkäten 2022

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. Det är en omfattande enkät som kartlägger ungdomars alkohol- och drogvanor, psykiska hälsa, kriminella beteende, om de varit utsatta för brott, etc. Vid varje undersökningstillfälle produceras tabeller och presentationer som utgör underlag för beslut i kommuners och andra intressenters förebyggande arbete. Presentationerna som tas fram är relativt enkla att använda men ibland uppstår frågor om hur data ska tolkas eller hur index är framräknade. Vår förhoppning är att denna lathund ska underlätta för dig som vill presentera och använda delar av Stockholmsenkäten och att den ska få dig att känna dig tryggare med materialet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=196&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss