Häverö-Prästäng - Restaurering för artrikedom

Häverö Prästäng är ett naturreservat med ängs- och betesmark, ädellövskog och kulturmiljö. Artrikedomen i området är stor, särskilt på de sedan länge hävdade ängarna. Nu startar en restaurering av naturreservatet inom projektet Life RestoRED. Läs mer om varför och hur i detta faktablad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=170&context=39