Häverö-Prästäng - Restaurering för artrikedom

Häverö Prästäng är ett naturreservat med ängs- och betesmark, ädellövskog och kulturmiljö. Artrikedomen i området är stor, särskilt på de sedan länge hävdade ängarna. Nu startar en restaurering av naturreservatet inom projektet Life RestoRED. Läs mer om varför och hur i detta faktablad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=170&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss