Förvaltningsplan för vatten 2022-2027 Norra Östersjöns vattendistrikt

Kunskapen om våra vatten och vad som påverkar dem förbättras hela tiden och det är viktigt att vi uppmärksammar nya miljöproblem. Förvaltningsplanen ger en helhetsbild över tillståndet för distriktets vatten, men visar också på vad och vilka som påverkar vattnet och vilka vattenförekomster som riskerar att bli försämrade. I förvaltningsplanen redovisas tillståndet i yt- och grundvattenförekomster i vattendistriktet. Dessutom redovisas den betydande påverkan från mänsklig verksamhet som finns och vilka miljöproblem det orsakar. Förvaltningsplanen innehåller även flera bilagor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Strategi

Nyckelord:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=153&context=23