Skärgårdskräftan - Delprojekt habitatförbättring inklusive yngelprovfiskemetodik

Flodkräftan är Sveriges enda inhemska kräftart. Det största hotet mot flodkräftan är kräftpest, som sprids via illegal utsättning av signalkräftor. Ytterligare ett hot är igenslamning av bottnar. Projektet ”Skärgårdskräftan – sjöarna på öarna” syftar till att rädda och restaurera befintliga flodkräftbestånd, samt att skapa nya kräftvatten inom Stockholms skärgård. I denna rapport redovisas ett delprojekt som undersöker om förbättring av bottnar ökar återetableringen av flodkräfta, och om yngelfällor kan användas för att mäta delpopulationer av yngel och unga kräftor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Hotade arter
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2021__30&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss