Replipunkter - porten ut i skärgården

Stockholms skärgård är ett unikt och attraktivt besöksmål. Länets elva replipunkter, det vill säga de platser på fastlandet som erbjuder båttransporter av människor och gods ut till skärgården, är mycket viktiga för såväl boende, företagare som besökare. Länsstyrelsen har inventerat replipunkternas standard, kartlagt ansvarsförhållanden och belyst utmaningarna kring utvecklingen av de olika platserna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Infrastruktur
  • Näringslivsutveckling
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2021__2&context=39