Mnemosynefjäril i Stockholms län 2020

Mnemosynefjärilen (Parnassius mnemosyne) förekommer idag enbart i Blekinge, Uppland och Medelpad. Tidigare har utbredningsområdet sträckt sig hela vägen från Skåne och Blekinge, längs östkusten upp till Uppland samt Medelpad. Mnemosynefjärilen är beroende av värdväxten nunneört på vilken larverna utvecklas. Förekomsten av fjärilen i Stockholms län är begränsad till ett litet område på Rådmansö i Norrtälje kommun. Mnemosynefjärilen har inventerats genom metodiken linjetaxering och årets resultat visar på en stabil population på de två lokalerna, dock lägre antal jämfört med 2019 som är toppåret hittills. Sammanlagt har det i år observerats 258 individer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Djur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=44&context=39