Metaller och organiska miljögifter i avloppsslam - Stockholms län 2009–2019

Denna rapport fördjupar sig kring produktion, kvalitet och användning av slam från tillståndspliktiga avloppsreningsverk i Stockholms län med fokus på återföring till jordbruket. Den redovisar utvecklingen av metaller och organiska miljögifter i avloppsslammet under en tioårsperiod.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=8&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss