Metaller och organiska miljögifter i avloppsslam - Stockholms län 2009–2019

Denna rapport fördjupar sig kring produktion, kvalitet och användning av slam från tillståndspliktiga avloppsreningsverk i Stockholms län med fokus på återföring till jordbruket. Den redovisar utvecklingen av metaller och organiska miljögifter i avloppsslammet under en tioårsperiod.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=8&context=39