Vem odlar och förädlar din mat? Statistik över kvinnor och män i livsmedelsproduktionen i Stockholms län

Livsmedelssektorn växer i Stockholms län. Både inom primärproduktionen och förädlingsledet ökar antalet företag. För att öka kunskapen om hur företagandet ser ut inom livsmedelssektorn i Stockholms län har Länsstyrelsen tagit fram statistik över företagare och anställda inom primärproduktion och livsmedelsförädling. Statistiken är uppdelad efter kön, ålder och bakgrund.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2020__11&context=39