Kiselalger i Stockholms län 2019 – En undersökning av 31 vattendragslokaler och 13 sjöar

I Stockholms län undersöktes vattenkvaliteten med hjälp av kiselalger på 31 vattendragslokaler och 13 sjöar år 2019. Undersökningen är ett led i länets arbete med regional miljöövervakning. Syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt utgöra ett underlag för statusklassningen av länets vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. De kan också användas för avstämning mot miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning” och ” Ett rikt växt- och djurliv”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2020__21&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss