Bostad sist? Om bosättningslagen och nyanländas boendesituation i Stockholms län

I den här rapporten följer vi upp bosättningslagen och nyanländas boendesituation i Stockholms län. För nyanlända invånare är bostaden grundläggande för att främja etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet, samt för barnens skolgång och uppväxtvillkor. Den ansträngda bostadssituationen i länet skapar stora utmaningar med långa bostadsköer, trångboddhet, en otrygg och dyr andrahandsmarknad och ökad hemlöshet. I arbetet med denna rapport har vi vägletts av jämställdhetspolitiska mål och av FN:s minimivillkor för en lämplig bostad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2020_4&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss