Samordnat stöd till hälsofrämjande och förebyggande arbete - Delrapport för Folkhälsopiloten år 2019

Länsstyrelsen i Stockholms län fick den 1 februari 2019 i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för folkhälsa under åren 2019–2020. Det övergripande målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för det lokala främjande och förebyggande folkhälsoarbetet i Stockholms län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019_22&context=39