Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk : Minoritetspolitikens utveckling 2018 : Inflytande och delaktighet – en fördjupning

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget följer årligen upp hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk tillämpas. Resultaten presenteras i en gemensam rapportering till regeringen. Uppföljningen av år 2018 undersöker särskilt i vilken omfattning och på vilket sätt kommuner och landsting gett de nationella minoriteterna möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem. Kortare avsnitt berör även de minoritetspolitiska delområdena diskriminering och utsatthet liksom språk och kultur.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Nationella minoriteter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019_7&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss