Läderbagge

Läderbaggen lever i gamla ihåliga lövträd, främst ek. Arten hotas av att dess livsmiljö växer igen. Lämpliga träd dör i förtid på grund av konkurrens från andra träd. Klimatet inuti det ihåliga trädet försämras också på grund av att igenväxningen gör det skuggigare. I många områden finns även en brist på yngre ekar som ska ta vid då de gamla träden dör. För att läderbaggen ska överleva på sikt krävs flera åtgärder för att gynna den och dess livsmiljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=56&context=39