Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018–2020

Denna plan 2018–2020 visar de planerade insatserna som Länsstyrelsen i Stockholms län avser bedriva för åren 2018–2020, med fokus på 2020. Den innehåller även en redovisning av den tillsynsvägledning som är genomförd under 2018 och 2019. En ny treårig plan för tillsynsvägledning kommer att tas fram för åren 2021–2023.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2018__44&context=39