Nationell biogeografiskuppföljning av småsvalting 2018

Småsvalting växer i Stockholms och Uppsala län i Mälaren och i Norrbottens län i Bottenviken. Föreliggande rapport presenterar resultatet av den biogeografiska uppföljningen av småsvalting (Alisma wahlenbergii) som genomfördes 2017–2018 på kända svenska växtplatser. Förutom karteringar av kända bestånd har eftersök genomförts för att hitta nya lokaler för småsvalting.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2018_23&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss