Miljöövervakning av mnemosynefjäril 2017 (Parnassius mnemosyne) - Norrtälje kommun, Stockholms län

Mnemosynefjäril förekommer idag enbart i Blekinge, Uppland och Medelpad. Förekomsten i Stockholms län är begränsad till ett litet område på Rådmansö i Norrtälje kommun. Mnemosynefjärilen inventerades under 2017 genom metodiken linjetaxering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2018_8&context=39