Tillstånd och dispenser vid landskapsbildsskydd och strandskydd

Inom områden som omfattas av landskapsbildsskydd och strandskydd krävs tillstånd och dispens från Länsstyrelsen för att få utföra vissa åtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__69&context=39