Nationell biogeografisk uppföljning av småsvalting

Underlag inför inventering 2017–2018. Arbetet som presenteras i den här rapporten utgör underlag för uppföljning inom ett nationellt program för biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter inom delsystem för sötvatten för uppfyllande av art- och habitatdirektivets krav på rapportering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_14&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss