Länsstyrelsernas informationsblad i överförmyndarfrågor 2017:2

Länsstyrelsernas gemensamma informationsblad tar denna gång upp bland annat överförmyndarnas behov av underlag vid åldersbedömning av ensamkommande barn och länsstyrelsernas samverkan för att säkerställa att vi alla arbetar på ett rättssäkert sätt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Nyckelord:

  • Överförmyndare

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__47&context=39