Inventering av vedlevande skalbaggar på lind vid Svartsjö slott, 2017

I delar av Sverige, främst i Mälardalen, förekommer flera rödlistade skalbaggsarter som lever enbart på lind. Här finns även arter som lever främst på lind men som också kan påträffas på andra lövträd. År 2006 fastställde Naturvårdsverket ett åtgärdsprogram som omfattar nio av dessa arter. En inventering av skalbaggar knutna till lind, med fokus på de som omfattas av Åtgärdsprogrammet för skalbaggar på skogslind, utfördes under sommaren 2017 i parken vid Svartsjö slott.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__92&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss