Uppföljning av bostadsbyggandet

Under 2000-talet har länets tillskott av bostäder legat kring 10 000 om året. Under 2013 ökade takten och uppgick till över 12 000 nya bostäder. Med tanke på länets kraftiga befolkningsökning och ett uppdämt behov är det ändå inte tillräckligt. Det regionala behovet av tillkommande bostäder bedöms vara minst 16 000 bostäder årligen fram till år 2030.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__119&context=39