Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Trender för vattenkvaliteten i Norrström och östra Mälaren 1998–2014

Övervakning av vattenkvaliteten i Norrström, Mälarens utlopp i Saltsjön, sker i nationell regi sedan 1965. Samtidigt pågår recipientundersökningar i kommunal regi av vattenkvaliteten i Mälarens östra delar sedan 1998. En sammanställning av data från dessa undersökningar under perioden 1998–2014 visar att halterna av näringsämnet fosfor har minskat medan klorofyllhalten är oförändrad. Trots en i dessa avseenden något förbättrad vattenkvalitet har siktdjupet försämrats, vilket kan kopplas till stadigt ökande totalhalter av organiskt kol. Samtidigt har alkaliniteten (vattnets motståndskraft mot försurning) ökat medan sulfathalterna fortsatt att minska.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__116&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss