Samhällsbyggnad och miljö, maj 2015

Nyhetsbrevet Samhällsbyggnad miljö ges ut cirka fem gånger per år och innehåller nyheter om: - miljö- och hälsoskyddsfrågor - naturvård - planering och byggande - samhällsskydd och beredskap.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Nyckelord:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__92&context=39