Programområde Sötvatten

Finns endast som pdf. Den statligt finansierade regionala miljöövervakningen under perioden 2009–2013 bestod av tio undersökningar fördelat på fem delprogram. För både sjöar och vattendrag fanns dels ett utpräglat extensivt, dels ett intensivt delprogram. Det femte delprogrammet, Övervakning av fågelskär i Mälaren, kan sägas vara en förtätning av den nationella övervakning som bedrivs inom Mälarens vattenvårdsförbund.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__79&context=39