Nutid och framtid 2015:5. Stor rörlighet i arbetspendlingen men könsskillnaderna består

Såväl antalet kvinnor som män som pendlar inom och utom länet har ökat i antal jämfört med 2012, män något mer än kvinnor. Däremot har pendlingssträckan minskat både för kvinnor och män, mest för kvinnor. I nio av länets 26 kommuner pendlar kvinnor längre än männen i pendlingen över länsgränsen, vilket är tre färre än 2012. Även om det är förhållandevis små förändringar på länsnivå så har vi betydande skillnader på kommunnivå. Det gäller både antalet pendlare, pendlingssträckor, könsskillnader och geografisk spridning vilket tyder på att rörligheten på arbetsmarknaden blir alltmer påtaglig.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Nyckelord:

  • Boende
  • Infrastruktur
  • Jämställdhet
  • Kulturmiljö
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__73&context=39