Samhällsbyggnad och miljö, november 2014

Nyhetsbrevet Samhällsbyggnad miljö ges ut cirka fem gånger per år och innehåller nyheter om: - miljö- och hälsoskyddsfrågor - naturvård - planering och byggande - samhällsskydd och beredskap.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Nyckelord:

  • Byggnadsvård
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Miljömål
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__73&context=39