Nulägesbeskrivning av hinder och möjligheter för romers rätt - utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet

Denna rapport beskriver situationen för romer när det gäller utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet i fem kommuner. Av rapporten framgår att diskriminerande strukturer, fördomar och förutfattade meningar om romer som grupp samt antiziganism förekommer inom samtliga områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter
  • Nationella minoriteter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__51&context=39