Överkomma hinder för energieffektivisering i kommuner – fallstudie av fem kommuner i Stockholms län

Genom fallstudier av fem kommuner i Stockholms län har hinder för att fler lönsamma enefgieffektiviseringsåtgärder ska genomföras identifierats och förslag på åtgärder för att överkomma hindren har arbetats fram. Åtgärderna som identifierats för respektive kommun kan kategoriseras i tre huvudkategorier: incitamentsmodeller, uppföljningssystem och organisationsutveckling.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Energi
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__82&context=39