Kiselalger i vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt, Stockholms län 2012

Kiselalger är en artrik och betydelsefull organismgrupp i nästan alla typer av vatten, och det finns en lång tradition av att använda sammansättningen av kiselalger som indikator över miljöförhållandena i ett vattendrag. På uppdrag av Norra Östersjöns vattendistrikt undersöktes 2012 förekomst av kiselalger i distriktets vattendrag, bl.a. på de 32 lokaler i Stockholms län som redovisas i denna rapport. I rapporten är det framför allt miljötillståndet för näringsämnen och surhet som beskrivs, men resultaten kan även ge indikationer på påverkan av till exempel metaller och organiska miljögifter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__42&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss