Inspirationsskrift - delaktighet och inflytande - nationella minoriteter

Delaktighet och inflytande är enligt Europarådet förutsättningar för att de nationella minoriteternas rättigheter ska kunna förverkligas. Att stärka inflytandet är en viktig del av den svenska minoritetspolitiken. I den här skriften kan du läsa om hur några representanter för nationella minoriteter, myndighetsföreträdare och forskare ser på frågor om inflytande och delaktighet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter
  • Nationella minoriteter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__29&context=39